Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Goście Instytutu

Rok akademicki 2013/2014

Październik 2013

W dniach 21-24.10.2013, na zaproszenie naszego Instytutu, z okazji ukazania się tematycznego numeru „Literatury na świecie” pt. „Madagaskar” (7-8/2013), gościł w Warszawie Jean Luc Raharimanana; największy współczesny frankofoński pisarz malgaski odwiedził dwukrotnie Instytut Romanistyki: 22.10.2013 spotkał się z dyrektorem ds. naukowych dr. Radosławem Kucharczykiem, 23.10.2013 miał wykład o zapożyczonych z ustnej literatury formach poezji miłosnej i zagadki, występujących w poezji Rabearivelo i jego własnej (« Les formes de la littérature orale chez Rabearivelo et Raharimanana, du hainteny à l’akamantatra »).

Wieczorem w Instytucie Francuskim przy ul. Widok 12 pisarz wziął udział w promocji ostatniego numeru „Literatury na świecie”, który zawiera utwory czworga pisarzy malgaskich (Rabearivelo, Rabemananjary, Rakotoson i samego Raharimanany): debatę poprowadziły Anna Wasilewska oraz Iza Zatorska.
Miejmy nadzieję, że to dopiero początek obecności tego pisarza na polskim rynku wydawniczym.

 

Jean AUQUIER – Directeur du Centre Belge de la Bande dessinée

Jean Auquier wygłosił w IR wykład:

 

Listopad 2013

Marc QUAGHEBEUR Archives et Musée de la Littérature à Bruxelles

Marc Quaghebeur wygłosił w IR wykład:

 

Prof. Salah MEJRI – Université Paris XIII

Profesor Mejri wygłosił w IR wykład:

 

Paul EMOND - Romancier, auteur dramatique, traducteur belge [pisarz belgijski]

Paul Emond wygłosił w IR wykład:

 

Prof. Michael OUSTINOFFUniversité de Nice

Profesor Oustinoff wygłosił w IR cztery wykłady:

 

Marzec 2014

Prof. Catriona SETH – Université de Lorraine, Nancy

Profesor Seth wygłosiła  w IR trzy wykłady :

 

Prof. Jean-Marie KLINKENBERG - Université de Liège

Profesor Klinkenberg wygłosił w IR wykład:

 

Michel SOUKAR - écrivain (Haïti)

Michel Soukar wygłosił w IR wykład:

 

Michel Soukar. Né à Port-au-Prince en 1955, écrivain, historien et journaliste haïtien. Études en lettres à l’Université du Québec à Montréal et de journalisme politique à Educatel-Belgique. Co-fondateur et Secrétaire Général de l’Association des Ecrivains Haïtiens (1979 – 1980). Auteur d’une vingtaine d’œuvres dont le roman historique Cora Geffrard (Montréal, Mémoire d’encrier 2011), mention spéciale en 2011 du Prix littéraire des Caraïbes de l'ADELF (l’Association Des Écrivains de Langue Française).

 

Prof. Philippe CARON – Université de Poitiers

Profesor Caron wygłosił w IR trzy wykłady:

 

Prof. Régine ROBIN – Université du Québec à Montréal

Prof. Robin wygłosiła w IR wykład:

 

Régine Robin. Profesor emeritus socjologii na Université du Québec w Montrealu. Członek Królewskiego Twoarzystwa Kanadyjskiego. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania na temat tożsamości i literatury, kultur okresu międzywojennego, kwestii pamięci i sposobów przedstawiania przeszłości, kultury żydowskiej w języku jidisz oraz poetyki wielkich miast. W 1987 r. otrzymała Nagrodę Gubernatora Generalnego Kanady za Le réalisme socialiste. Une esthétique impossible (Paris, Payot, 1986). Jej ostatni esej, Le mal de Paris (Stock, 2014), miał promocję w tych dniach na Salonie Książki w Paryżu.

 

Kwiecień 2014 

Prof. Daniel MAGGETTI - L'Université de Lausanne

Profesor Maggetti wygłosił w IR wykład:

 

Maj 2014

Prof. prof. Florence Boulerie - Université de Bordeaux III

Profesor Boulerie wygłosiła w IR wykłady:

 

 

Prof. Jan Miernowski - University of Wisconsin / Artes Liberales UW

Profesor Miernowski wygłosił w IR wykłady:

 

 

Rok akademicki 2012/2013

Listopad 2012

prof. Arletta VEGLIA – Universidad Autónoma de Madrid

Profesor w Departamencie Filologii Francuskiej w Universidad Autonoma de Madrid (Wydział Filozoficzno-Literacki). Jej specjalnością jest tłumaczenie w zakresie języka francuskiego i hiszpańskiego specjalistycznego z dziedziny prawa.
Profesor Veglia wygłosiła w IR dwa wykłady:

Grudzień 2012

Marzena Sowa, Franck Pezza – Delegatura Wallonie Bruxelles

Zaproszeni Goście wygłosili prelekcję o belgijskim komiksie.

Marzec 2013

Prof. Frank Wilhelm – Uniwersytet w Luksemburgu

Emerytowany profesor literatury francuskiej i frankofońskiej na Uniwersytecie w Luksemburgu. W ramach tygodnia Frankofonii 2013, Profesor Wilhelm wygłosił w IR wykład:

Prof. Fabrice Marsac – Uniwersytet Opolski

Profesor Marsac wygłosił w IR następujące wykłady:

Kwiecień 2013

Prof. Didier Francfort – Université de Lorraine

Profesor historii współczesnej na Universytecie Lotaryńskim w Nancy, Dyrektor Instytutu Historii Kulturowej Europy na Zamku w Lunéville, specjalista w zakresie porównawczej historii kulturowej. Profesor Francfort wygłosił w IR wykład:

Prof. Delphine Gleizes – Université Lyon 2

Profesor Delphine Gleizes wykłada na Uniwersytecie Lyon 2. Jest specjalistką literatury francuskiej XIX wieku. Kierowała zespołem badawczym LIRE (CNRS i Uniwersytet Lyon 2) i opublikowała, we współpracy z Sargą Moussa, książkę Juliette Récamier dans les arts et la littérature. La Fabrique des représentations (Paris, Hermann Editeurs, 2011. Oprócz twórczości Wiktora Hugo, której jest wielką specjalistką, Delphine Gleizes poświęca się zwłaszcza badaniom na temat związków między literaturą i sztuką oraz recepcji tekstu literackiego w obrazach (ilustracje, adaptacje filmowe). Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach we Francji, Polsce, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii.
Profesor Gleizes wygłosiła w IR następujące wykłady:

Prof. Véronique Jago-Antoine – Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles)

Véronique Jago-Antoine jest attache naukowym w Archiwach i Muzeum Literatury w Brukseli. Jest także członkiem międzyuniwersyteckiej grupy badawczej « Écrits d’artistes ». Jej zainteresowania badawcze dotyczą związków francuskojęzycznej literatury belgijskiej i sztuk plastycznych (publikacje, wystawy plastyczno-literackie). Jako przykład można podać jej udział w projekcie Irréguliers du langage, badania nad Musée imaginaire d’Emile Verhaeren, nad krytyką sztuki Rodenbacha czy też nad transpozycją sztuki u Henri Bauchau. Aktualnie zajmuje się dziełem Jeana de Bochère i Christiana Dotremonta, dwóch pisarzy-plastyków, których zbiory znajdują się w Muzeum Literatury.
Véronique Jago-Antoine jest również autorką tomu wierszy, wydanego w 2012 r. w Éditions Tétras Lyre, pod tytułem Le Silence en éclats. Profesor Jago-Antoine wygłosiła w IR wykład:

Maj 2013

Prof. Richard Huyghe – Université Paris Diderot

Profesor Huyghe wygłosił w IR wykłady:

Prof. Pierre Martin – Université de Poitiers

Pierre Martin jest specjalistą w zakresie literatury francuskiej szesnastego wieku na Uniwersytecie w Poitiers i członkiem grupy badawczej Forell (B2-Hypogée) zajmującej się opracowywaniem i udostępnianiem tekstów dawnych. Doktorat poświęcił Delii Maurice’a Scève’a. Specjalizuje się w szesnastowiecznej poezji i emblematach. Opublikował Amours de Ronsard avec les Commentaires de Muret (we współpracy z Christine de Buzon, Didier Erudition, Paris,1999), Odes de Ronsard (Atlande, Paris, 2001), wydanie Larmes funebres de Christofle’a du Pré (Droz, 2004), wydanie krytyczne Linguae vitia et remedia Antoine’a de Bourgogne (Atlande, 2009). Właśnie wydał francuską wersję Nowych emblematów Andreasa Friedricha (wydawcy PU François Rabelais/PU Rennes Parution, 2013) i przygotowuje francuskie wydanie Emblematów eucharystycznych P. August. Chesneau oraz tłumaczenie Emblematów polityczno-etycznych Taurellusa. Pierre Martin zajmuje się również problematyką gabinetów osobliwości i założył wraz z Dominique Moncond’huy przy wsparciu Espace Mendès France stronę internetową Curiositas.org poświęconą tym zagadnieniom.

Profesor Martin wygłosił w IR wykłady:

Prof. Dominique Picco – Université Bordeaux III Michel de Montaigne

Dominique Picco, wykładowca Uniwersytetu Bordeaux III im. Michała de Montaigne
agregowana z historii, specjalistka od historii społecznej i kulturowej XVII i XVIII w., w tym edukacji i pamiętników kobiet. Profesor Picco wygłosiła w IR wykład:

Dr Freiderikos Veletopoulos – Université de Poitiers

Pracownik naukowy Université de Poitiers, członek grupy badawczej FoReLL A (EA 3816). Prowadzi badania w następujących obszarach: korpusy uczących się francuskiego jako języka obcego, językoznawstwo porównawcze i opis semantyczno-syntaktyczny predykatów w języku greckim i francuskim.
na podstawie: http://ll.univ-poitiers.fr/sdl/spip.php?article18

Dr Veletopoulos wygłosił w IR wykład:

Rok akademicki 2011/2012

Czerwiec 2012

Prof. Marta Estrada (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie)

Profesor Instytutu Filologii Francuskiej i Romańskiej w UAB. Prowadzi zajęcia (na poziomie licencjatu i magisterium) z fonetyki korekcyjnej, eksperymentalnej analizy mowy, przetwarzania mowy oraz formalizacji językowej. Jej badania naukowe dotyczą opisu różnych zniekształceń mowy (także w odniesieniu do L2), analizy prozodycznej (zwłaszcza emocjonalnej), formalizacji prozodii oraz zjawiska nierozumienia wypowiedzi ustnych przez osoby posługujące się językami romańskimi.
Na przeprowadzonych w IR zajęciach dydaktycznych (w ramach LLP Erasmus), omawiała współczesne techniki opisu prozodii w tekstach nacechowanych emocjonalnie oraz wybrane problemy badania zaburzeń mowy, w obu przypadkach na przykładach hiszpańskich i katalońskich.

Maj - Czerwiec 2012

Prof. Patricka Martinez (Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie)

Wykładowca na Wydziale Filologii Francuskiej UAM, gdzie prowadzi obecnie zajęcia z zakresu literatury francuskiej XVIII i XIX wieku i kieruje studiami magisterskimi poświęconymi „Literaturze i francuskiej myśli filozoficznej w XX w.”
Pełni szereg funkcji administracyjnych i naukowych: prodziekana odpowiedzialnego za studia magisterskie i doktorskie na Wydziale Filozofii i Literatury UAM, członka Komitetu Naukowego Koordynatorów Biblioteki Wirtualnej E-Excellence portalu Liceus.com (projekt rozwoju zasobów cyfrowych dla celów badawczych i dydaktycznych) i kierownika działu literatury francuskiej i frankofońskiej tej biblioteki oraz członka komitetu redakcyjnego Gran Enciclopedia Cervantina.
Jej badania naukowe skupiają się na poezji współczesnej i sztukach plastycznych, poetyce powieści współczesnej, związkach literatury i myśli filozoficznej, komparatystyce literackiej oraz recepcji dzieł Cervantesa we Francji. Informacje na temat jej ważniejszych publikacji znajdują się we francuskojęzycznej wersji strony w zakładce Nos invités.
Tematem przeprowadzonych w IR zajęć dydaktycznych (LLP Erasmus) były pisma o sztuce Y. Bonnefoy na przykładzie Goi oraz relacje pomiędzy literaturą a antropologią na przykładzie twórczości Pierre’a Jean Jouve’a.

Maj 2012

Prof. Margarita Alfaro Amieiro (Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie)

Absolwentka filologii francuskiej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Profesor zwyczajny na UAM od 1993 r., gdzie pełni od 2009 r. funkcję prorektora do spraw współpracy i rozwoju, oraz prowadzi zajęcia ze współczesnej literatury francuskiej i frankofońskiej. Kieruje grupą badawczą ELITE (Etude des Littératures et Identités Transnationales en Europe), która zajmuje się interkulturową literaturą frankofońską w Europie. Jest członkiem IUEM-UAM (Instituto Universitario de Estudios de la Mujer), gdzie pracuje nad literaturą kobiet. Autorka wielu publikacji, ostatnio brała udział w wydaniu pracy zbiorowej p. t. „Passages et Ancrages; Dictionnaire des écritures migrantes en France depuis 1981” (Champion, Paris, 2012)
Tematem zajęć przeprowadzonych w IR (w ramach LLP Erasmus) była twórczość francuskojęzycznych pisarzy szwajcarskich wywodzących się z imigracji, Agoty Kristof oraz Adrien Pasquali.

Prof. Petr Dytrt (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

Wykładowca współczesnej literatury francuskiej. Zajmuje się głównie współczesną i najnowszą powieścią francuską z punktu widzenia modernizmu i postmodernizmu, publikuje prace naukowe związane z tą problematyką w czasopismach naukowych czeskich, słowackich, polskich oraz francuskich oraz artykuły krytyczno-literackie poświęcone tłumaczonym na język czeski współczesnym powieściom francuskim. Wśród ostatnich publikacji wymienić można pracę Le Postmoderne des romans de Jean Echenoz. De l’anamnèse du moderne vers une écriture du postmoderne, Brno, Masaryk University Press, 2008.
Podczas zajęć dydaktycznych w naszym Instytucie ( w ramach LLP Erasmus) prof. P. Dytrt omówił wybrane aspekty twórczości R. Merle’a, J. Littela oraz J.-Ph. Toussaint.

Prof. Amr Helmy Ibrahim (Uniwersytet Franche-Comté)

Profesor językoznawstwa na Uniwersytecie w Besançon, kierownik badań na Uniwersytecie Paris-Sorbonne, współpracownik Francuskiego Instytutu Archeologii Orientalnej w Kairze. Inspiracje badawcze czerpał z prac Maurice’a Grossa, Zelliga Sabbetai Harrisa oraz Oswalda Ducrot. Jego rozprawa doktorska (1979) dotyczyła porównania systemów czasownikowych egipskiej odmiany języka arabskiego, arabskiego współczesnego i francuskiego. Opracował model opisu, porównywania i interpretacji języków, Analyse matricielle définitoire, zbudowany na szczególnej właściwości języków, jaką jest posiadanie w funkcjonowaniu i w zwykłym posługiwaniu się nimi kluczy pozwalających na wyjaśnianie zachodzących pomiędzy nimi różnic oraz problemów, jakie stawiają przed uczącymi się i badaczami. Książka prezentująca syntezę tych badań, rozpoczętych piętnaście lat temu, ukaże się pod koniec 2012 r. lub na początku 2013 r.
W IR prof. A.H. Ibrahim wygłosił wykład zatytułowany „W jaki sposób zmierzyć złożoność tzw. zdań prostych oraz tzw. zdań złożonych?”

Prof. Anne-Laure Metzger-Rambach (Uniwersytet Michel de Montaigne Bordeaux 3)

Specjalistka od literatury Renesansu, wykłada literaturę porównawczą, jest członkiem EA TELEM. Jej badania obejmują zwłaszcza praktykę i teorię przekładu w Europie epoki Odrodzenia (tłumaczenia Biblii, tekstów łacińskich i dialektów na francuski). Bierze udział w opracowywaniu jednego z tomów Historii przekładu na język francuski (XV i XVI wiek) pod redakcją J.-Y. Masson i Y. Chevrela. Pracuje nad Narrenschiff (Nef des fous) S. Branta i tłumaczeniami oraz adaptacjami tego utworu w Europie (łacina, francuski, angielski). W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się również postać szaleńca w sztuce i literaturze oraz sposób myślenia o świecie w epoce Odrodzenia z wykorzystaniem pojęcia paradoksu (Brant, Erazm z Roterdamu itp.)
W czasie zajęć ze studentami IR (LLP Erasmus) przedstawiła francuskie wersje „Nef des fous” (przełom XV i XVI w.) oraz omówiła teorię i praktykę tłumaczenia tekstów sakralnych i świeckich w epoce Odrodzenia.

Prof. Catherine Rannoux (Uniwersytet w Poitiers)

Profesor językoznawstwa i stylistyki. Wykłada lingwistykę tekstualną, analizę dyskursu oraz stylistykę. Jej prace badawcze dotyczą zwłaszcza pojęć dialogizmu i polifonii, sposobów przedstawiania mowy relacjonowanej (do których impuls stanowiły badania Jacqueline Authier-Revuz) oraz sposobów wyobrażania w języku na przykładzie pisarzy francuskich XX i XXI wieku.
W ramach programu wymiany wykładowców LLP Erasmus, prof. C. Rannoux przeprowadziła w IR zajęcia na temat teorii wypowiadania J. Authier-Revuz oraz kwestii kryptocytatów.

Kwiecień 2012

Prof. Anne Martineau (Uniwersytet w Saint-Etienne)

Specjalistka w zakresie języka i literatury średniowiecznej Francji. Doktorat, który obroniła na Sorbonie, pod kierunkiem prof. Philippe’a Ménarda, dotyczył postaci karłów we francuskiej literaturze arturiańskiej (Les Nains dans la littérature arthurienne française du Moyen Âge). Od 2000 r. wykłada na Uniwersytecie w Saint-Etienne. Obecnie przygotowuje wydanie rękopisu L 3 Guiron le courtois (London British Museum Additional 36673) oraz książkę na temat motywu łasicy w legendach i literaturze. Ponadto uczestniczy w przygotowaniu dwóch dzieł zbiorowych: pierwsze, sytuujące się w domenie retoryki, poświęcone jest argumentacji opartej na autorytecie (La Parole en interaction: l’argument d’autorité, Centre d'Etudes sur les littératures étrangères et comparées, Saint- Etienne), drugie to literacki słownik zwierząt (Dictionnaire littéraire des animaux, Centre Interuniversitaire d'Histoire et d'Archéologie Médiévales, Lyon).
Wykaz jej najważniejszych publikacji znajduje się we francuskojęzycznej wersji strony (zakładka Nos invités) .
Podczas zajęć przeprowadzonych w naszym Instytucie (LLP Erasmus) prof. Anne Martineau przedstawiła motyw szaleństwa w twórczości Adama de la Halle oraz mówiła o Paryżu Franciszka Villona.

Rok akademicki 2010/2011

Maj 2011

Prof. Vincent Vivès (Université de Valenciennes)

Profesor literatury na Uniwersytecie w Valenciennes. Jego prace badawcze skupiają się na związkach między literaturą (zwłaszcza poezją) i muzyką oraz filozofią. Opublikował prace na temat S. Mallarmé, P. Verlaine'a, T. Gautier, G. Apollinaire'a oraz Y. Bonnefoy. Aktualnie pracuje nad esejem poświęconym F. Nietzsche i G. Bataille.
Profesor Vincent Vivès wygłosił wykład w dn. 12 maja

Prof. Dolors Catala (Universidad Autónoma de Barcelona)

Językoznawca. Uczestniczy w wielu projektach badawczych, zarówno hiszpańskich jak i międzynarodowych. Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnienia struktur utartych (wyrażenia, wyrażenia przysłówkowe, przysłowia) i ich obróbki informatycznej oraz dydaktyki języków obcych. Jest autorką elektronicznego słownika hiszpańskich wyrażeń przysłówkowych.

Prof. Dolors Catala wygłosił wykład w dniu 11 maja

Kwiecień 2011

Prof. André Bénit (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Profesor literatury na romanistyce w Uniwersytecie Autonoma w Madrycie. Prowadzi zajęcia z francuskojęzycznej literatury belgijskiej i z języka francuskiego oraz seminarium dotyczące aspektów socjolingwistycznych i literackich języka francuskiego. W swoich badaniach naukowych oraz licznych opublikowanych pracach interesuje się m.in. wpływem hiszpańskiej wojny domowej na literaturę belgijską, tzw. « irréguliers du langage » oraz obecnością japońszczyzny w literaturze belgijskiej.

Opublikował m.in. : "Les écrivains belges, chroniqueurs de la Guerre d'Espagne", in Bruno Curatolo et Alain Schaffner (dir.): La chronique journalistique des écrivains (1880-2000), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, collection Écritures, 2010, pp. 65-76 oraz "Le réseau: une notion en plein essor dans les études littéraires belges", in Maria Hermínia Amado Laurel, Maria de Jesus Cabral & Lénia Marques (éds): Cultures Littéraires. Nouvelles Performances & Développement, Carnets (revue électronique d'études françaises), numéro spécial, automne / hiver 2009, Associaçao Portuguesa de Estudos Franceses (APEF), pp.139-162 (ISSN: 1646-7698).

Prof. André Bénit wygłosił wykład (w ramach zajęć PU z literatury belgijskiej) 18 kwietnia :

Marzec 2011

Prof. Anouchka Vasak (Université de Poitiers)

Profesor literatury francuskiej, specjalistka literatury oświeceniowej. Wykłada literaturę i historię XVII I XVIII w. i interesuje się zagadnieniami tekstów z pogranicza literatury, geografii, antropologii, malarstwa i etnologii. Jest członkiem wielu grup badawczych i stowarzyszeń związanych ze studiami nad XVIII wiekiem.

Opublikowała m.in.: Météorologies : discours sur le ciel et le climat, des Lumières au romantisme, préface de Emmanuel Le Roy Ladurie, Champion, collection « Les Dix-huitièmes siècles » (2007) oraz Abrégé d'Histoire du climat, Entretiens avec Emmanuel Le Roy Ladurie, Fayard (2007; nowe wydanie pt. Trente-trois question sur l'histoire du climat, 2010).

Prof. Anouchka Vasak wygłosiła w Instytucie Romanistyki UW dwa wykłady:

Prof. Catherine Mayaux (Université de Cergy-Pontoise)

Profesor literatury francuskiej, prorektor ds. Współpracy międzynarodowej praz Dyrektor Institut des Études doctorales. W pracy naukowej specjalizuje się w badaniach nad poezją, zagadnieniach dotyczących poetyki oraz związków Biblii z literaturą. Opublikowała liczne prace, m.in. nt.: Saint-John Perse'a, Henri Michaux i Paula Claudela. Jest autorką Les lettres d'Asie de Saint-John Perse, les récrits d'un poète (Gallimard, 1994) i Saint-John Perse lecteur-poète, le Lettré du monde occidental (Peter Lang, 2006).

Prof. Catherine Mayaux wygłosiła wykład (29 marca, godz. 13.15, s. Śląska):

Prof. Arlette Véglia Andrea (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Profesor w Departamencie Filologii Francuskiej w Universidad Autonoma de Madrid (Wydział Filozoficzno-Literacki). Jej specjalnością jest tłumaczenie w zakresie języka francuskiego i hiszpańskiego specjalistycznego z dziedziny prawa.

Profesor Arlette Véglia wygłosiła wykład w dwóch częściach:

Październik 2010

Prof. Kathleen Gyssels (Universiteit Antwerpen)

Prof. Kathleen Gyssels kieruje Universiteit Antwerpen Postcolonial Research Group oraz jest członkiem kolegium naukowego Institut d’Études Juives na Uniwersytecie w Antwerpii. Kieruje również serią wydawniczą Francopolyphonies wydawnictwa Rodopi B.V. Amsterdam-New York. Głównym przedmiotem jej zainteresowań są studia frankofońskie i postkolonialne oraz tematyka żydowska. Autorka wielu artykułów i książek z tej dziedziny, m. in.: Passes et impasses dans le comparatisme postcolonial caribéen: cinq traversées (Paris, Champion, 2010).

Prof. K. Gyssels wygłosiła wykład:

prof. Jean-Paul Engélibert (Université Michel de Montaigne Bordeaux III)

Prof. Jean-Paul Engélibert, znawca współczesnej literatury francuskiej i komparatysta, jest naszym gościem już po raz trzeci (patrz niżej). Tym razem nie tylko wygłosił wykład dla studentów, ale też wziął udział w organizowanej przez nasz Instytut międzynarodowej sesji naukowej poświęconej miastu.

Prof. J.-P. Engélibert wygłosił wykład:

W dniu 5 października 2010 Instytut Romanistyki gościł Ambasadora Kanady w Polsce, pana Daniela Costello, który wygłosił wykład pod tytułem „Kanada dzisiaj” a następnie, na zaproszenie prof. Józefa Kwaterki, odwiedził Pracownię Badań nad Kulturą Kanadyjsko-Francuską i Literaturą Quebecką.

Zdjęcia: 1 ,2, 3.

Rok akademicki 2009/2010

Maj 2010

Prof. Arlette Véglia Andrea (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Profesor w Departamencie Filologii Francuskiej w Universidad Autonoma de Madrid (Wydział Filozoficzno-Literacki). Jej specjalnością jest tłumaczenie w zakresie języka francuskiego i hiszpańskiego specjalistycznego z dziedziny prawa.

Profesor Arlette Véglia wygłosiła dwa wykłady:

Prof. Dominique Picco (Uniwersytet Bordeaux 3)

Prof. Dominique Picco jest historykiem kultury nowożytnej, wykłada w Uniwersytecie Bordeaux 3. Aktywnie uczestniczy w pracach CEMMC (Centre d'études des mondes modernes et contemporains) oraz SIEFAR (Société internationale d'étude des femmes d'ancien régime). Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z: edukacją kobiet w XVII i XVIII w. (domową i klasztorną), historią poszczególnych dyscyplin szkolnych: historia, geografia, losami kobiet w czasach Rewolucji francuskiej, życiem religijnym we Francji w XVII i XVIII w.

Prof. D. Picco wygłosił w Instytucie Romanistyki dwa wykłady:

Prof. Philippe Caron (Universite de Poitiers)

jest specjalistą z dziedziny historii klasycznego języka francuskiego w okresie panowania Burbonów.

Jego rozprawa habilitacyjna, wydana w wydawnictwie Peeters (Des Belles-Lettres à la Littérature. Louvain-Paris, 1992) dotyczyła ewolucji terminów z tzw. wiedzy niskiej (savoir profane) w języku francuskim ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się pojęcia "literatury" w j. francuskim.

Zainteresowania naukowe prof. Caron objęły także historię normy językowej we wspomnianym okresie w dwóch podstawowych zakresach:

- wydanie (we współpracy z Wendy Ayres-Bennett, Université de Cambridge) 2400 niepublikowanych uwag Akademii Francuskiej nt francuskiego tłumaczenia Quinte-Curce przez Vaugelas (Paris, Presses de l'École normale supérieure 1997). Publikacja została wyróżniona prestiżową nagrodą Akademii Francuskiej (Grand Prix et Médaille de Vermeil 1997);

- opracowania krytyczne oraz wersja informatyczna dzieła Jean-François Férauda: Dictionnaire critique de la langue française (Marseille, Mossy, 1787-1788 ; rééd. Niemeyer Verlag ,Tübingen 1994). Słownik w wersji informatycznej opracowany przy współpracy z

Louise Dagenais (Université de Montréal) znajduje się na stronach internetowych "Dictionnaires d'Autrefois" i jest dostępny bezpłatnie.

Obecnie prof. Caron pracuje nad problematyką zmian językowych w j. francuskim, zwłaszcza w latach 1610-1640. Ponadto kieruje programem badawczym dotyczącym wymowy francuskiej około 1700 roku w jej wersji wysokiej (diction haute).

Najnowszym projektem wydawniczym jest opublikowanie Remarqueurs du XVIIe siècle w wydawnictwie Champion.

Prof. Philippe Caron wyglosił dwa wykłady

Kwiecień 2010

Prof. Anne-Marie Houdebine-Gravaud (Université René Descartes Paris V Sorbonne)

Prof. Anne-Marie HOUDEBINE-GRAVAUD zajmuje się językoznawstwem ogólnym i semiologią, wykłada na uniwersytecie Paris 5. Jej praca doktorska (1979) na temat odmian języka francuskiego (system fonologiczny) w Poitou, napisana pod kierunkiem André Martineta, w której wykorzystany został materiał z ok. 1200 ankiet, może być zaliczona do jednych z pierwszych we Francji prac socjolingwistycznych.

Anne-Marie Houdebine-Gravaud wprowadziła, wykorzystywane także przez innych badaczy, pojęcie „imaginaire linguistique”, pozwalające uwzględnić udział użytkowników języka w dynamice zmiany językowej (L’imaginaire linguistique, L’Harmattan, 2002).

Z zaangażowaniem uczestniczyła w pracach komisji dotyczących feminizacji nazw zawodów, tytułów i funkcji (1984-1986). W 1998 r. pod jej redakcją ukazał się zbiór studiów przedstawiających tę kwestię w języku francuskim i innych językach ( La féminisation des noms de métiers. En français et dans d’autres langues, l’Harmattan).

Zainteresowanie zróżnicowaniem językowym ze względu na płeć, problemem seksizmu w języku i dyskursie, obrazami kobiet w różnego typu przekazach znajduje stałe odzwierciedlenie w publikacjach Anne-Marie Houdebine-Gravaud.

Prof. A.-M. Houdebine-Gravaud wygłosiła dwa wykłady w Instytucie Romanistyki:

Prof. Marielle Rispail (Université Jean Monet de Saint-Etienne)

Profesor w Uniwersytecie Saint-Etienne, odpowiedzialna za prace Ośrodka Studiów nad Dydaktyką Języków i Kultur (CEDICLEC) oraz za badania międzynarodowych grup badawczych w dziedzinie dydaktyki. Główną domeną zainteresowań naukowych prof. M. Rispail są językowe i społeczne praktyki, w szkole i sytuacjach związanych z wielojęzycznością oraz dydaktyka wypowiedzi ustnej.

Autorka m.in. L’oral dans la classe, L’Harmattan, 2006 (z J.-F. Halte) oraz Apprendre à parler, apprendre à penser. Les ateliers de philosophie (CRDP de Nice, 2007 ; jedna z autorek i redaktorka tomu).

Prof. M. Rispail wygłosiła w Instytucie Romanistyki dwa wykłady :

Marzec 2010

Prof. Marc Quaghebeur (Bruksela )

Literaturoznawca, krytyk, eseista, poeta belgijski. Współtwórca (z Josephem Hanse) i aktualny dyrektor Archiwów i Muzeum Literatury, najważniejszej w Belgii instytucji gromadzącej zbiory francuskojęzycznej literatury belgijskiej oraz wszelkiej dokumentacji pisemnej, ikonograficznej czy dźwiękowej z nią związanej, organizującej wystawy, skupiającej badaczy literatury oraz prowadzącej znakomicie udokumentowane i opracowane serie wydawnicze, w których wychodzą najistotniejsze dzieła literatury belgijskiej (Archives du Futur, Espace Nord, Passé-Présent). Marc Quaghebeur jest również wysokim urzędnikiem państwowym sprawującym swoje funkcje w Departamencie odpowiedzialnym za promocję literatury i kultury francuskojęzycznej Belgii.

Niestrudzony badacz i propagator literatury belgijskiej, Marc Quaghebeur jest autorem licznych artykułów oraz książek objaśniających i interpretujących złożone konteksty belgiskiego fenomenu literackiego. Najistotniejszą jego publikacją jest niewątpliwie esej Balises pour l’histoire de nos lettres z 1982 r., w której autor wykazuje ścisłe związki między historią Belgii i jej literaturą. Wydanie tej książki stało się jednym z wydarzeń wyznaczających początek ostatniego okresu w historii literatury belgijskiej, nazywanego w periodyzacji tejże „fazą dialektyczną”.

Prof. Marc Quaghebeur wygłosił wykład w ramach Tygodnia Frankofonii, w dniu 22 marca:

Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie z Délégation Wallonie-Bruxelles.

Etienne Barilier

Jeden z najwybitniejszych pisarzy szwajcarskich, urodzony w 1947 r. we francuskojęzycznym kantonie Vaud, uhonorowany najważniejszymi szwajcarskimi nagrodami literackimi, Chevalier des Arts et des Lettres Republiki Francuskiej, powieściopisarz, eseista, tłumacz z niemieckiego i włoskiego, erudyta.

Etienne Barilier wykłada także na Uniwersytecie w Lozannie, gdzie prowadzi zajęcia z literatury oraz przekładu literackiego.

W jego bardzo bogatej twórczości centralne miejsce zajmują kultura, postaci artystów (zwłaszcza malarzy i muzyków) poszukujących piękna, konfrontacja sztuki i życia, motywy muzyczne i motywy włoskie (pisarz jest wielkim wielbicielem i znawcą kultury Włoch). Interesuje go także rola intelektualisty we współczesnym świecie. Etienne Barilier jest autorem ponad 40 utworów, między innymi:

16 marca, w ramach Tygodnia Frankofonii odbyło się spotkanie z pisarzem zatytułowane:

Dla zainteresowanych: Etienne Barilier - Piękno zbawi świat (artykuł w języku polskim)

Prof. Valérie Deshoulières (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)

Profesor literatury francuskiej i porównawczej. Dyrektor Instytutu Francuskiego w Saarbrücken. Jej zainteresowania badawcze skupiają się m.in. wokół zagadnienia melancholii, źródeł współczesnej twórczości artystycznej i literackiej, tematu ruin w literaturze XX w., związków między Starożytnością i postmodernizmem. Prace nt. Dostojewskiego, Claudela, Musila, Cortazara. Obok artykułów naukowych i esejów, Valérie Deshoulières publikuje również recenzje literackie i teatralne w licznych periodykach. Jest też autorką nowelek oraz powieści, które wydała pod pseudonimem Sophie Kahn.

Prof. Valérie Deshoulières wygłosiła 2-częściowy wykład (w ramach wykładu i zajęć dr W. Krokera):

Prof. Henri Scepi (Université de Poitiers)

Literaturoznawca. Specjalista literatury francuskiej XIX i XX wieku. Jego praca badawcza skupia się na ewolucji gatunków, form i figur dyskursu poetyckiego. Interesuje się również związkami między tekstem i obrazem. Opublikował prace nt. Les Complaintes Julesa Laforgue’a (Gallimard, 2000), Salammbô Flauberta (Gallimard, 2003) oraz, we współpracy z Danielem Grojnowskim, wydanie krytyczne Moralités légendaires Laforgue’a (Garnier-Flammarion).

Prof. Henri Scepi wygłosił wykład w dniu 3 marca:

Grudzień 2009

Prof. Lionel Dufaye (Université Paris VII)

Pracownik Institut d’Etudes Anglophones w Université Paris 7.

Autor publikacji z zakresu TOE (Théorie des Opérations Enonciatives, jej twórcą jest Antoine Culioli) i czasowników modalnych, obecnie zajmuje sie przyimkami i wyrażeniami przysłówkowymi. Gość nasz interesuje się także analizą dyskursu reklamowego i semiotyką reklamy.

Prof. Lionel Dufaye wygłosił dwa wykłady w Instytucie Romanistyki, ul. Oboźnej 8:

Zénon Kowal (Délégation Wallonie-Bruxelles)

Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii pełniący swoją funkcję w Warszawie od września 2008 roku. Zanim znalazł się w Warszawie, Zénon Kowal pełnił podobną funkcję w placówkach dyplomatycznych w Tunisie, Pradze, Hanoi. Był również specjalnym doradcą Ambasady Ukrainy w Brukseli oraz Dyrektorem wykonawczym grupy międzynarodowych doradców przy prezydium parlamentu ukraińskiego.

W 2001 r. stworzył Europejski Festiwal Jazzowy w Hanoi.

W dniu 8 grudnia Pan Zénon Kowal wygłosił wykład w Instytucie Romanistyki:

Listopad 2009

prof. Catherine Ebert-Zeminovǎ (Uniwersytet Karola w Pradze)

Profesor literatury francuskiej. Specjalista w zakresie francuskiej literatury XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem literatury przełomu XIX i XX wieku. Interesuje się teorią literatury i krytyką literacką oraz związkami literatury i psychoanalizy.

Prof. Catherine Ebert-Zeminovǎ wygłosiła wykład (w ramach wykładu prof. Z. Naliwajka):

Prof. Christian Plantin (CNRS, Université Lyon 2)

Językoznawca, członek Centre National de la Recherche Scientifique, sekcji 34 Langues, langage, discours ; należy do zespołu Unité Mixte de Recherche ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) w Uniwersytecie Lyon 2. Główne dziedziny jego zainteresowań, to argumentacja, emocje, pragmatyka i interakcje.

Prof. Christian Plantin wygłosił wykład :

Październik 2009

Prof. Jean-Paul Engélibert (Université de Bordeaux III)

Literaturoznawca i komparatysta związany z Uniwersytetem w Bordeaux. Członek grupy TELEM (Textes, Littératures, Écritures et Modèles) skupiający francuskich badaczy literatury francuskiej i francuskojęzycznej oraz komparatystów. Przedmiotem badań prof. Engéliberta jest współczesna literatura francuska, powieść anglojęzyczna, a zwłaszcza twórczość J. M. Coetzee, krytyka postkolonialna, wreszcie związki między literaturą i polityką oraz literaturą i kinem.

Prof. Jean-Paul Engélibert wygłosił wykład :

Rok akademicki 2008/2009

Literaturoznawca. Związany z Uniwersytetem Paris XIII, gdzie kieruje pracami Centre d’Études des Nouveaux Espaces Littéraires. Jego badania dotyczą retoryki, teorii literatury, związków literatury i ideologii, historii społecznej Ancien Régime’u. Prof. Zoberman zajmuje się również mitologiami frankofonii oraz współczesnymi teoriami queer i gender.

Autor wielu artykułów oraz książek, z których warto zasygnalizować Les panégyriques du Roi prononcés dans l’Académie Française (Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1991), za którą otrzymał nagrodę Akademii Francuskiej w 1992 r. oraz Les cérémonies de la parole (Champion, 1998). Opublikował również, we współpracy z Xavier Garnier, książkę Qu’est-ce qu’un espace littéraire? (Presses Univ. de Vincennes, 2006), z Anne Tomiche Littératures et identités sexuelles (nr 2, Poétiques comparatistes, 2007) oraz tom Queer, écritures de la différence ?, Paris, L’Harmattan, 2008.

Prof. Pierre Zoberman wygłosił wykład:

Maj 2009

Profesor Michel Ballard jest  jednym z najważniejszych specjalistów z zakresu traduktologii. Jego publikacje  - własne oraz tomy, których był redaktorem naukowym - stanowią nieodzowny punkt  odniesienia dla osób interesujących się rozmaitymi aspektami procesu przekładu. Jest współredaktorem serii wydawniczej Traductologie  w Université d’Artois oraz członkiem komitetu  redakcyjnego międzynarodowych  czasopism z tej dziedziny.

W dniu 14 maja 2009 r. Prof. M. Ballard wygłosił dwa wykłady:

Literaturoznawca, poeta, eseista i powieściopisarz kanadyjski. Profesor w Departamencie literatur francuskojęzycznych w  Uniwersytecie w Montrealu. Członek  Académie des lettres du Québec et de l’Union des écrivains québécois. Redaktor periodyków Études françaises i Spirale. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich  (m.in. Prix Athanase-David przyznana przez rząd Québecu za całokształt pracy  twórczej w 2005 r.)

Prof. Pierre Nepveu wygłosił wykład:

Kwiecień 2009

Prof. Marie-Anne Paveau (Université Paris XIII)

Językoznawca. Prowadzi badania nad językiem i zdolnościami poznawczymi. Specjalizuje się zwłaszcza w badaniach nad reprezentacjami językowymi w ujęciu kognitywnym, stereotypami płci i stereotypami społecznymi, ramami dyskursu (zagadnieniem prédiscours). Korpus badawczy stanowią tu, poza zwykłymi formami dyskursu, werbalne i niewerbalne formy pisania na ciele (tatuaże, stygmaty) oraz mistyczny dyskurs kobiecy od XVII do XX wieku.

Współautorka wielu książek z dziedziny językoznawstwa, m.in. Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique (we współpracy z G.-E. Sarfati, A. Colin, 2003).

 

Prof. Marie-Anne Paveau wygłosiła dwa wykłady (pierwszy w ramach zajęć PU dr M. Kostro, drugi w ramach zajęć GO dr hab. A. Kieliszczyk):

Dr Petr Dytrt (Masarykova Univerzita, Brno)

Literaturoznawca. Zajmuje się dydaktyką i badaniem francuskiej literatury współczesnej. Głównym przedmiotem badań jest współczesna proza i jej związki z ideą postmodernizmu.

Autor wielu artykułów poświęconych współczesnej powieści francuskiej oraz monografii Le (Post)moderne des romans de Jean Echenoz. De l'anamnèse du moderne vers une écriture du postmoderne (Presses de l'Université Masaryk, Brno, 2007). W 2008 r. przetłumaczył na język czeski książkę Dominique Viart i Bruno Vercier, La littérature française au présent: héritage, modernité, mutations (wyd. fr. Bordas, 2005).

Dr Petr Dytrt wygłosił wykład (w ramach wykładu z HLF XX w. dr W. Krokera):

Marzec 2009

Prof. Colette Camelin (Université de Poitiers)

Literaturoznawca. Jej prace skupiają się wokół literatury francuskiej, zwłaszcza poezji, XX wieku oraz literatury frankofońskiej (L.S. Senghor). Opublikowała liczne artykuły na temat takich autorów jak: Victor Segalen, René Char, Hélène Cixous, Albert Camus oraz wiele prac o charakterze dydaktycznym.

Prof. Colette Camelin wygłosi dwa wykłady (pierwszy w ramach wykładu dr W. Krokera, drugi w ramach zajęć dr M. Klika):

Yves Rosset (Berlin)

Szwajcarski pisarz oraz... tłumacz, barman, dziennikarz, kucharz i podróżnik. Na stałe mieszka w Berlinie. W ramach swojego najciekawszego projektu wydawniczego, którego owocem stała się książka Les Oasis de transit: relations de voyages (2005), odwiedził Japonię, Turcję, Izrael, Stany Zjednoczone, Włochy, rodzinną Szwajcarię oraz Polskę. Poza wspomnianą książką wydał również Aires de repos sur l'autoroute de l'information (Bernard Campiche éd., 2001).

Spotkanie z pisarzem, zorganizowane dzięki współpracy Ambasady Szwajcarii odbyło się 17 marca  i było elementem obchodów Tygodnia Frankofonii.

dr Buata B. Malela (Uniwersytet Śląski)

Literaturoznawca. Stopień doktora uzyskał na Université Libre de Bruxelles i na Université Paul-Verlaine w Metz.

W swoich badaniach skupia się nad socjologicznymi aspektami francuskojęzycznych literatur Europy, Afryki i Karaibów. Przedmiotem jego naukowych zainteresowań jest również euro-afrykańska i afro-amerykańska diaspora, zagadnienia związane z różnorodnością kulturową oraz studia postkolonialne.

Dr Buata B. Malela poprowadził seminarium, w trakcie którego wygłosił wykład:

Styczeń 2009

dr Jean-Christophe Pitavy (Université Jean Monnet Saint-Etienne)

Językoznawca (język francuski, łacina, klasyczna greka oraz wiele języków europejskich).

Jego badania skupiają się wokół artykulacji, składni i morfologii oraz pragmatyki (zdanie, wypowiedź, dyskurs). Ostatnie prace dotyczą wykładników osoby, wypowiedzi bezosobowych oraz zaimków nieakcentowanych. Współredaktor (wraz z Michèle Bigot) pokonferencyjnego tomu Ellipse et effacement, Saint-Etienne, 2008.

Dr Jean-Christophe Pitavy wygłosił dwa wykłady (w ramach wykładów prof. prof. K. Bogackiego i Anny Kieliszczyk):

Grudzień 2008

Directrice de recherches Dominique Bassano (CNRS/Uniwersytet Paris 8, Laboratorium Structures Formelles du Langage )

Psycholingwistka, specjalistka z zakresu akwizycji języka: bada kształtowanie się systemu językowego u dzieci francuskich w wieku od roku do czterech lat (słownictwo, zręby gramatyki wiążące się z użyciem rzeczowników, czasowników oraz towarzyszącej im prozodii). Zajmuje się także m.in. zaburzeniami mowy u dzieci autystycznych.

Prof. Dominique Bassano wygłosiła dwa wykłady:

Listopad 2008

Dr Alain Brouté (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Wykładowca w Universidad Autonoma de Madrid, na Wydziale Filozoficzno-Literackim w Departamencie Filologii Francuskiej. Jego specjalnością są interakcje ustne na lekcji języka francuskiego. Autor książki Les interactions orales en classe de FLE (Pearson Longman, 2008).

Dr Alain Brouté wygłosił wykład (w ramach seminarium tematycznego prof. J. Zając):

Prof. Arlette Veglia Andrea (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Dyrektor Departamentu Filologii Francuskiej w Universidad Autonoma de Madrid (Wydział Filozoficzno-Literacki). Jej specjalnością jest tłumaczenie w zakresie języka francuskiego i hiszpańskiego specjalistycznego z dziedziny prawa.

Prof. Arlette Veglia Andrea wygłosiła wykład (w ramach seminarium magisterskiego prof. J. Zając):

Październik 2008

dr Alfredo Alvarez Alvarez (Uniwersytet Autonoma w Madrycie)

Wykładowca w Universidad Autonoma de Madrid, na Wydziale Filozoficzno-Literackim, w Departamencie Filologii Francuskiej. Jego specjalnością jest nauczanie na odległość oraz wykorzystanie multimediów w nauczaniu języków obcych. Jest autorem strony internetowej www.uam.es/onyva.

Dr Alfredo Alvarez Alvarez wygłosił wykład (w ramach seminarium tematycznego i otwartego seminarium doktoranckiego prof. J. Zając):

prof. Christian Belin (Université Paul-Valéry Montpellier III)

Literaturoznawca, badacz związków między literaturą i teologią, zwłaszcza w szesnasto- i siedemnastowiecznej literaturze francuskiej.

Prof. Ch. Belin wygłosił dwa wykłady (dla szerokiej publiczności oraz w ramach konwersatorium HLF XVII w. dr Moniki Kuleszy):

Prof. Marie Blaise (Uniwersytet Paul-Valéry Montpellier III)

Profesor literatury francuskiej i porównawczej, badaczka głównie literatury XIX wieku, a w szczególności romantyzmu i symbolizmu. Autorka wielu prac poświęconych takim twórcom jak: G. Flaubert, A. Rimbaud, S. Mallarmé, E. Dickinson, T.S. Eliot, E.A. Poe oraz monografii Terres Gastes. Fiction d'autorité au Moyen Age et dans le romantisme (2005).

Wkrótce ukaże się jej książka Fictions d'autorité, essai de théorie et d'histoire de la genèse des formes littéraires.

Prof. Marie Blaise wygłosiła dwa wykłady :

Prof. Istvan Csury (Uniwersytet w Debreczynie)

Dyrektor Instytutu Romanistyki w Uniwersytecie w Debreczynie. Językoznawca zajmujący się głównie pograniczem semantyki, składni i pragmatyki językoznawczej.

Autor m.in. monografii Le champ lexical de «mais» (2001) oraz Le français au bout des doigts : manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française (2006).

Prof. Istvan Csury wygłosił wykład (zamiast wykładu monograficznego prof. K. Bogackiego):