Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Zakłady i pracownie

W skład Instytutu Romanistyki wchodzą:

Zakłady

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego

Pracownie

Pracownia Badań nad Cywilizacją Franko-Kanadyjską i Literaturą Quebecu

Międzyinstytutowa Pracownia Studiów Szwajcarskich

 

Lista pracowników