Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Polecane serwisy WWW

Inne ośrodki filologii romańskiej w Polsce
Spis na osobnej stronie
Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich
http://www.romanisci-plejada.org/
Ambasada Belgii w Polsce
http://www.diplomatie.be/warsawfr/
Ambasada Francji w Polsce
http://www.ambafrance-pl.org/
Hachette
http://www.hachette.com/index.htm
Nathan
http://www.nathan.fr/
Le Monde
http://www.lemonde.fr/
Libération
http://www.liberation.fr/
Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/
Instytut Francuski w Krakowie
http://www.ifcracovie.org.pl
Instytut Francuski w Warszawie
http://www.ifv.pl/
Ośrodek Kultury Francuskiej
http://www.okf.uw.edu.pl
Alliance Française w Polsce
http://www.af-enpologne.pl/
Polsko-Francuski Fundusz Współpracy
http://www.coop-fpf.org/
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Agence Universitaire de la Francophonie
http://www.auf.org
TV 5 Europe
http://www.tv5.org
Agence France Presse
http://www.afp.com/home/
Académie Française
http://www.academie-francaise.fr/
Radio France
http://www.radiofrance.fr
Biblioteka Narodowa w Paryżu
http://www.bnf.fr
Encyklopedie Universalis
http://www.universalis.fr/
Słowniki
http://www.les-dictionnaires.com/francais.html
Spis ciekawych linków związanych z językiem i literaturą francuską
http://www.etudes-litteraires.com/signets/langue-francaise.php
Kultura
http://www.culture.fr
Język francuski
http://www.langue-fr.net/
http://www.synapse-fr.com/sub_autres_liens.htm
http://www.languefrancaise.net
Le français dans le monde
http://www.fdlm.org/
Czasopisma literackie
http://www.magazine-litteraire.com/
http://www.lire.fr/
Literatura francuska
http://www.via-guide.com/browse.php?cat=31
http://www.remue.net/
http://www-scd.univ-lyon3.fr/signets/littfran.htm
http://www.fabula.org
Pożyteczne linki
http://www.olyfran.com/olyfran/liens.aspx?lbw=1
http://www.liensutiles.org/
Biblioteki, bazy danych
http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/lit.html
Akademicke Stowarzyszenie Romanistów Republiki Czech
http://www.gallica.cz/
Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii
http://www.wbri.be/varsovie