Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Pracownicy Instytutu

Poniżej lista pracowników i współpracowników Instytutu Romanistyki.

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich

Zdjęcie dr Hanna Borkowska
starszy wykładowca
Zdjęcie mgr Elżbieta Burska
wykładowca
Zdjęcie mgr Anna Ciostek
wykładowca
Zdjęcie mgr Sébastien Ducourtioux
wykładowca
Zdjęcie mgr Zbigniew Jamrozik
wykładowca
Zdjęcie mgr Beata Kowalska
wykładowca
Zdjęcie mgr Ilona Krasnodębska
lektor - współpracuje z Instytutem
Zdjęcie dr Dariusz Krawczyk
wykładowca
Zdjęcie mgr Włodzimierz Krzyżanowski
starszy wykładowca
Zdjęcie dr Radosław Kucharczyk
adiunkt
Zdjęcie mgr Helena Okęcka
wykładowca
Zdjęcie mgr Pascale Peeters
wykładowca
Zdjęcie mgr Anna Petrasz
wykładowca
mgr Dorota Raciborska
lektor - współpracuje z Instytutem
Zdjęcie dr Maciej Smuk
adiunkt
Zdjęcie dr Magorzata Sokołowicz
wykładowca
mgr Ewa Stańczyk
wykładowca
Zdjęcie prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
profesor UW
Zdjęcie dr Krystyna Szymankiewicz
adiunkt
Zdjęcie dr Małgorzata Szymańska
starszy wykładowca
mgr Krystyna Zaleska
wykładowca

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Zdjęcie prof. dr hab. Krzysztof Bogacki
profesor zwyczajny
Zdjęcie dr Wanda Fijałkowska
adiunkt
Zdjęcie prof. dr hab. Teresa Giermak-Zielińska
profesor zwyczajny
Zdjęcie dr Małgorzata Izert
adiunkt
prof. dr hab. Anna Kieliszczyk
profesor UW
Zdjęcie dr Monika Kostro
adiunkt
Zdjęcie prof. dr hab. Anna Mańkowska
profesor UW
Zdjęcie dr hab. Elżbieta Pachocińska
profesor UW
Zdjęcie dr hab. Ewa Pilecka
adiunkt
Zdjęcie prof. dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak
profesor UW

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego

Zdjęcie prof. dr hab. Henryk Chudak
profesor zwyczajny
Zdjęcie prof. dr hab. Remigiusz Forycki
profesor UW
Zdjęcie dr Marcin Klik
adiunkt
dr Wiesław Kroker
starszy wykładowca
Zdjęcie dr hab. Monika Kulesza
adiunkt
Zdjęcie prof. dr hab. Józef Kwaterko
profesor zwyczajny
Zdjęcie dr hab. Monika Malinowska
adiunkt
Zdjęcie prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek
profesor UW
Zdjęcie dr Anna Opiela-Mrozik
adiunkt
dr Kamil Popowicz
adiunkt
Zdjęcie dr hab. Agata Sobczyk
adiunkt
dr Dorota Szeliga
starszy wykładowca
Zdjęcie prof. dr hab. Izabella Zatorska
profesor UW
Zdjęcie dr Judyta Zbierska-Mościcka
adiunkt
dr Ewa Dorota Żółkiewska
starszy wykładowca
Zdjęcie dr Joanna Żurowska
starszy wykładowca