Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Pracownicy Instytutu

dr Wiesław Kroker

Jednostka: Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego
Stopień naukowy: doktor
Stanowisko: starszy wykładowca
E-mail: w.kroker@uw.edu.pl

Tematyka badańLiteratura francuska XX wieku, teoria literatury
Najważniejsze publikacje1. Anthologie de la critique littéraire française des XIXe et XXe siècles, Warszawa 1997 (wspólnie z A. Sobieską-Piłatowicz);
2. La pensée critique de Georges Poulet , Warszawa 2004.
Zajęcia dydaktyczne1. historia literatury francuskiej XX w., historia literatury francuskiej XIX w., metodologia badań literackich, nowe prądy w literaturoznawstwie, teoria literatury (poetyka)
Przebieg kariery naukowejDydaktyka:
1.Wstęp do literaturoznawstwa,
2. Historia literatury francuskiej XX w.,
3. Historia literatury francuskiej XIX w.,
4. Metodologia badań literackich,
5. Nowe prądy w literaturoznawstwie
6. Seminarium magisterskie
Działalność organizacyjno-administracyjnaOpiekun IV roku
Członkostwo w organizacjach, radach redakcyjnych itp.Członek ATRP "Plejada"

Lista pracowników