Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Pracownicy Instytutu

dr hab. Ewa Pilecka

Zdjęcie

Jednostka: Zakład Językoznawstwa Romańskiego
Stopień naukowy: doktor habilitowany
Stanowisko: adiunkt
E-mail: e.pilecka@uw.edu.pl

Specjalnośćjęzykoznawstwo
Tematyka badańJęzykoznawstwo kognitywne, powiązania między składnią i semantyką, językoznawstwo komputerowe, gramatyka transformacyjno-generatywna i semantyka generatywna, fonetyka.

Praca habilitacyjna dot. problematyki intensyfikacji oraz "compléments du prédicat" ze szczególnym uwzględnieniem okoliczników.
Praca doktorska „Processus de la métaphorisation dans le champ sémantique des adjectifs désignant des propriétés physiques”.
Maîtrise es lettres (Université de Strasbourg) i praca magisterska (Uniwersytet Warszawski) w duchu semantyki generatywnej.
Tłumaczenia wspomagane komputerowo, konstrukcja słowników elektronicznych (udział w programach badawczych "Matchpad" i "Biledita").
Najważniejsze publikacje

Książki

E.Pilecka, Verbes intensifieurs et leur fonctionnement en français contemporain, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2010

A. Dutka-Mańkowska, E.Pilecka, Précis de la phonétique du français contemporain, Warszawa, Wyd. St. Fuksiewicz UWP, 2008

A. Kieliszczyk, E.Pilecka, Exercices de grammaire du français contemporain, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2001

A.Dutka, E.Pilecka, Introduction à la phonétique du français contemporain, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1996 (1e wydanie)/1998 (wydanie poprawione i uzupełnione)

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

De la couleur des sentiments, IN: L'état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, red. Magdalena Lipińska, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2011, pp. 195-203

L'intensification verbale et les énoncés à parangon, in: Romanica Cracoviensia 11 / 2011 pp. 366-376

Métonymie et métaphore comme moyens d’expression de l’intensité, in: A.Dutka-Mańkowska, T.Giermak-Zielińska (red.), Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, pp. 388-396

Quelques remarques sur la nature et le fonctionnement des compléments circonstanciels de lieu et de temps à la lumière de la linguistique cognitive, in: Etudes Romanes de Brno, 31, 2010/1, Brno, Masarykova Univerzita, 2010, pp. 143-154

Umrzeć z nudów czy zanudzić się na śmierć, czyli o pewnym typie konstrukcji intensyfikujących w języku polskim i ich francuskich odpowiednikach” in: Słowo w dialogu międzykulturowym, W.Chłopicki, M. Jodłowiec (red.), Kraków, Tertium, 2010, pp. 199-206

Verbes intensifieurs: une recherche qualitative et quantitative à partir du Web francophone, w : 6čmes Journées de Linguistique de Corpus, 2009, web.univ-ubs.fr/corpus/jlc6.html#publi2009

Verbes intensifieurs et leur description lexicographique, in: K.Bogacki, J.Cholewa, M.Rozumko (red.), Methods of Lexical Analysis: Theoretical Assumptions and Practical Applications, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2009, pp. 297-308

Sentiment, sensation, état... de N - relation hyperonyme / hyponyme dans les dictionnaires et dans l`usage (à partir du corpus de textes du Web francophone), in : Acta Philologica 36/2009, str. 216-228

Quelques remarques sur la formation linguistique de futurs enseignants de langues étrangčres ŕ la lumičre de leur curriculum scolaire en polonais langue maternelle, w: K.Bogacki, B.Głowacka, D.Potocka (red.), Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, pp. 297-307

La diversité linguistique de l`espace francophone: quelle place dans l`enseignement universitaire?, in: J.Lis, T.Tomaszkiewicz (red.), Francophonie et interculturalité, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2008, pp. 141-149

Mourir d`ennui, s`ennuyer a mort: quelques problčmes de description et de la traduction de syntagmes prépositionnels circonstants / pseudo-circonstants de cause en français et en polonais, in: Bulag (Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale. Revue internationale annuelle) 32/2007, Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 145-163

Est-il bon d’ętre léger? Quelques remarques sur les invariants du transfert métaphorique, in : K.Bogacki, A.Miatluk, Semantic Relations in Language and Culture, Wyd.Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, pp.265-272

Circonstances – circonstants – compléments circonstanciels: éléments toujours périphériques? in: K.Bogacki, A.Dutka-Mańkowska (red.), Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours, Warszawa, 2005, pp.257-265

O kamieniu, gwoździu i nieznośnej lekkości bytu, czyli kilka uwag o jednej z metafor systemowych w jęz. polskim i francuskim, in: M.Dąbrowska (red.) Język trzeciego tysiąclecia. Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, Kraków, Tertium, 2005, pp.73-80

Compléments circonstanciels en sémantique cognitive: continuité ou révolution ?, in: K.Bogacki, T.Giermak-Zielińska (red.), La linguistique romane en Pologne: millésime 2004, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, pp. 249-255

Les compléments circonstanciels – de l’approche sémantique et syntaxique traditionnelle vers une approche cognitive, in: Acta Philologica 28/2002, pp. 21-33

Le transfert métaphorique en diachronie: cas du champ sémantique des adjectifs désignant les qualités physiques, in: Neophilologica t.15/2002, pp. 126-138

Le champ sémantique des prépositions spatio-temporelles en français, in: ęłęóSpillmann H.O., Warnke I., Internationale Tendenzen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997, Peter Lang Verlag, 1999, pp. 383-391

Transfert métaphorique ESPACE-TEMPS en français et en polonais, in: K.Bogacki, T.Giermak-Zielińska (red.), Espace et temps dans les langues romanes et slaves, Warszawa, 1997, pp. 219-235

 

Redakcja monografii :

A.Dutka-Mańkowska, A.Kieliszczyk, E.Pilecka (red), Grammaticis unitis, WUW, Warszawa. 2012,

A.Kieliszczyk, E.Pilecka (red.), ęłęó La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, 2009
Członkostwo w organizacjach, radach redakcyjnych itp.Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
ATRP Plejada (od 2010 roku - skarbnik Towarzystwa)
Nagrody i odznaczeniaStypendia:
Communauté Française de Belgique - Université libre de Bruxelles (1994 i 1996, Bruksela, Belgia)
Maison des Sciences de l'Homme (2002, Paryż, Francja)
Universität des Saarlandes (2004, Saarbrücken, Niemcy)
Katholieke Universiteit Leuven (2008, Leuven, Belgia)
Inna działalnośćTłumaczenia wspomagane komputerowo, konstrukcja słowników elektronicznych (Udział w programach badawczych Matchpad, Biledita, Controlled Language).

Lista pracowników