Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Praktyki zawodowe

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Wyjaśnienie dotyczące ubezpieczenia NNW

Praktyki zawodowe dla profilu ogólnego

Opiekunem praktyk zawodowych jest mgr Beata Kowalska (kontakt: b.kowalska@romanistyka.one.pl)

Regulamin praktyk zawodowych dla profilu ogólnego dostępny jest tutaj

Dokumenty dotyczące praktyk

Dodatkowe informacje o praktykach zawodowych studenckich można uzyskać na stronie Biura Karier UW

Praktyki zawodowe pedagogiczne

Zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotów wymaganych do potwierdzenia przygotowania pedagogicznego (studia II stopnia)

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego zaświadczenia proszone są o zapoznanie się z informacjami na stronie poświęconej kształceniu nauczycieli na UW:

http://www.kn.uw.edu.pl/ strona główna >> aktualności >> informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o zaliczeniu przedmiotów wymaganych do potwierdzenia przygotowania pedagogicznego

Informacje o praktykach