Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Studia niestacjonarne wieczorowe

Uwaga

Rekrutacja na r. ak. 2014-2015 na studia niestacjonarne wieczorowe w IR została zawieszona

 

Studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia

  1. Program studiów wieczorowych jest identyczny z programem studiów dziennych (z wyjątkiem WF, który na studiach wieczorowych jest przedmiotem fakultatywnym).
  2. Nie ma limitu wieku.
  3. Zasady rekrutacji są wspólne dla kandydatów na studia w systemie dziennym i wieczorowym (patrz zakładka „Rekrutacja"). Limit miejsc wynosi 50 osób.
  4. Nie można przenieść się ze studiów wieczorowych na dzienne po pierwszym roku. Trzeba poddać się ponownie procedurze rekrutacyjnej. Jeśli kandydat dostanie się na studia dzienne, a miał zdane wszystkie egzaminy na I roku studiów wieczorowych, przechodzi automatycznie na II rok studiów dziennych. W przeciwnym wypadku powtarza I rok na studiach dziennych. Jednak za zgodą prowadzących zajęcia przedmioty zaliczone na studiach wieczorowych mogą zostać uznane.
  5. Po uzyskaniu dyplomu licencjata można kontynuować studia:

lub

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje patrz Informacje dla kandydatów.